Novinky

Daňová evidence, daně a jak na ně

 

- 8 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
- Lektor: Ing. Milada Pometlová
- před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
- výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66
- cena kurzu 1.600,- včetně DPH
- zahájení kurzu říjen 2017

 

 Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

PŘIHLÁSIT

 

 

 

 


Náplň kurzu:

 

Tématické celky Počet hodin výuky
1. Úvod a charakteristika daňové evidence  / 1 hod.
2. Daňové doklady / 1 hod.
4. Složky majetku a závazky / 6 hod.
 Evidence dlouhodobého majetku
 Zásoby a jejich evidence
 Finanční majetek
 Pohledávky a závazky
5. Evidence příjmů a výdajů v daňové evidenci / 8 hod.
 Evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku
 Příklady vedení DAE pro neplátce DPH
 Příklady vedení DAE pro plátce DPH
6. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob / 4 hod.
 Uzávěrka daňové evidence
 Závěrka daňové evidence
7. Příklady vedení DAE v peněžním deníku / 4 hod.
Celkem 24 hodin

  


 

MKSNJ Městské kulturní středisko
Nový Jičín 2013
Všechna práva vyhrazena
5D Studio Company s.r.o.