Novinky

Záhady a taje účetnictví podnikatele

- 15 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
- Lektor: Ing. Milada Pometlová
- před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
- výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66
- cena kurzu 2.400,- včetně DPH
- zahájení kurzu říjen 2017


Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

 

PŘIHLÁSITTématické celky Počet hodin výuky
1. Úvod do účetnictví / 1 hod.
2. Účetní doklady / 1 hod.
3. Rozvaha / 4 hod.
4. Soustava účtů / 4 hod.
5. Účtování dlouhodobého majetku / 6 hod.
6. Účtování zásob / 5 hod.
7. Účtování na finančních účtech / 5 hod.
8. Účtování na účtech zúčtovacích vztahů / 5 hod.
9. Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků / 3 hod.
10. Účtování o nákladech a výnosech / 2 hod.
11. Zjištění výsledku hospodaření a jeho rozdělení / 2 hod.
12. Účetní uzávěrka a závěrka / 2 hod. 
13. Závěrečné souvislé příklady v ÚO pro podnikatele / 5 hod.
Celkem 45 hodin

 

MKSNJ Městské kulturní středisko
Nový Jičín 2013
Všechna práva vyhrazena
5D Studio Company s.r.o.