Regionální služby

Twitter logo blue m

Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

 
V Moravskoslezském kraji působí 400 knihoven poskytujících občanům veřejné knihovnické a informační služby (údaj z 06/2005). Jejich funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Základním cílem regionálních funkcí je:

 
zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v Moravskoslezském kraji
vyrovnání rozdílu v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí
odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Moravskoslezského kraje
zajištění dostatečné kvality poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (v souladu s oborovými standardy)
podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven
efektivní využití veřejných finančních prostředků
viz. zásady zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji (*.pdf)
 

Služby, které naše pověřená knihovna zajišťuje v rámci výkonu RF:

 
poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny
vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů
tvorba a oběh výměnných souborů
pomoc při revizi a aktualizaci KF základních knihoven provozovaných obcí
podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředku obce
servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny
 
Regionální funkce knihoven jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
ms kraj logo m

Informace pro knihovny

- Stáhněte si formuláře k vyúčtování dotací z programů VISK3.
- Dne  12.6.2014  byla na zasedání krajského zastupitelstvaschválena Koncepce rozvoje VKIS v MSK na léta 2014-2020. Ke shlédnutí, prostudování a k využití ji naleznete zde: http://www.svkos.cz/data/soubory/koncepce-vkis.pdf.  
- Na stránce http://visk.nkp.cz/ jsou u jednotlivých podprogramů programu VISK k dispozici pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací za rok 2014.
- Spoustu věcí bez kterých se provoz knihovny neobejde nakoupíte v E-shopu CEIBA. Je to náhrada za již neexistující TUK.
- Věnujte pozornost Metodickému pokynu MSVK - Základní doporučené údaje na webové stránce knihovny.
Dokument je ke stažení ZDE.

Regionálni funkce knihovny jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V roce 2005 bylo nakoupeno a zpracováno 4 295 knih.
V roce 2006 bylo nakoupeno a zpracováno 3 516 knih.
V roce 2007 bylo nakoupeno a zpracováno 3 398 knih.
V roce 2008 bylo nakoupeno a zpracováno 3 442 knih.
V roce 2009 bylo nakoupeno a zpracováno 3 042 knih.
V roce 2010 bylo nakoupeno a zpracováno 2 699 knih.
V roce 2011 bylo nakoupeno a zpracováno 2 395 knih.
V roce 2012 bylo nakoupeno a zpracováno 2 518 knih.
V roce 2013 bylo nakoupeno a zpracováno 2 556 knih.
V roce 2014 bylo nakoupeno a zpracováno 2 956 knih.
V roce 2015 bylo nakoupeno a zpracováno 2 886 knih.


kancl pan m


 Kontakty:

Bc. Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
tel.: 556 785 175
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Michal Horniak
tel.: 556 785 172
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Iveta Krbečková
tel.: 556 785 173
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Lucie Levová
tel.: 556 785 176
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

René Lossmann
tel.: 556 785 172
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radana Tomečková
tel.: 556 785 177
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Dokumenty ke stažení

 

20162015

 

všeobecné


Odkazy

 

TOPlist

MKSNJ Městské kulturní středisko
Nový Jičín 2013
Všechna práva vyhrazena
5D Studio Company s.r.o.