ŽHAVÉ TIPY

04 | 07 | 2024
| 00:00

Čtvrteční dopoledne plné zábavy v knihovně. KLikněte pro celý program.

Upozornění

Knihovna uzavřena v termínu od 22. července do 2. srpna 2024 – čerpání dovolené

Zveřejněno:

Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna od 22. července do 2. srpna 2024 pro veřejnost uzavřena. Viz také: Letní půjčovní doba v knihovně Půjčovní doba v Městské knihovně Nový Jičín (Husova 2) bude od 1. července do 30. srpna 2024 následující: Oddělení pro dospělé pondělí  8:00-11:00   12:00-18:00 úterý      8:00-11:00   12:00-16:00 středa    8:00-11:00   12:00-16:00 čtvrtek   8:00-11:00   12:00-18:00 pátek     8:00-11:00   12:00-16:00  

Přečíst celou zprávu

Letní půjčovní doba v knihovně od 1. července do 30. srpna 2024 >>> rozklikněte

Zveřejněno:

Letní půjčovní doba v knihovně  Půjčovní doba v Městské knihovně Nový Jičín (Husova 2) bude od 1. července do 30. srpna 2024 následující: Oddělení pro dospělé pondělí  8:00-11:00   12:00-18:00 úterý      8:00-11:00   12:00-16:00 středa    8:00-11:00   12:00-16:00 čtvrtek   8:00-11:00   12:00-18:00 pátek     8:00-11:00   12:00-16:00   Oddělení pro děti a mládež Oddělení T-klub pondělí až pátek 8:00-11:00   12:00-15:00 Z důvodu čerpání dovolené bude

Přečíst celou zprávu

Upozornění

Katalog Tritius

Katalog Tritius je moderní český webový katalog. Nová verze on-line katalogu CARMEN 2.5 má modernější a přehlednější podobu a čtenáři jistě ocení rychlejší odezvu při vyhledávání ve všech fondech knihovny. On-line katalog Carmen 2.5 umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním fondu. Vyhledávání v on-line katalogu jednoduše začnete napsáním vyhledávaného slova do vstupního pole a stisknutím tlačítka Hledej. Carmen je jako vyhledávací nástroje Google nebo Yahoo!, již nemusíte vyplňovat vstupní pole Autor, Titul nebo Klíčové slovo.

Každý čtenář knihovny je majitelem vlastního čtenářského konta, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky, vytvářet a editovat svůj vlastní seznam oblíbených dokumentů. Můžete si změnit heslo pro přihlášení, změnit osobní údaje, které jste uvedli při registraci, zadat elektronickou adresu, kam vám mají být odesílány zprávy z knihovny (rezervace, upomínky apod.).

Registrovaný čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů, vyjadřovat se v diskusi k jednotlivým dokumentům, hodnotit dokumenty.
On-line katalog umožňuje díky technologii RSS sledovat přidané tituly do katalogu, aniž byste museli opětovně katalog navštěvovat a vyhledávat vámi žádané informace.
On-line katalog CARMEN 2.5 se přizpůsobí velikosti obrazovky, a tak umožňuje vyhledávání i uživatelům mobilních telefonů a tabletů.

Vstup do katalogu Tritius

Oddělení pro dospělé :

 

 

Oddělení pro dospělé - letní provozní doba (červenec - srpen):

Poslední středa v měsíci zavřeno

Oddělení pro děti a mládež :

 

Poslední středa v měsíci zavřeno.

Oddělení pro děti a mládež v době podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin:

Poslední středa v měsíci zavřeno

Oddělení pro děti a mládež v době letních prázdnin:

Poslední středa v měsíci zavřeno

Oddělení T-klub:

Poslední středa v měsíci zavřeno

Oddělení T-klub - letní provozní doba (červenec - srpen):

Poslední středa v měsíci zavřeno

Oddělení T-klub v době podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin::

Poslední středa v měsíci zavřeno

Upozornění pro čtenáře. V roce 2024 bude knihovna uzavřena v těchto dnech:

Leden: 31 |
Únor: 28 |
Březen: 27 |
Duben: 24 |
Květen: 29 |
Červen: 26 |
Červenec: 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
Srpen: 1 | 2 | 28 |
Září: 25 |
Říjen: 30 |
Listopad: 27 |
Prosinec: 23 | 27 | 30 | 31 |

REGISTRACE ČTENÁŘŮ Městská knihovna Nový Jičín, Husova 2:

Dospělí 150 Kč
Děti do 15 let 50 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTPP (po předložení) a uživatelé nad 70 let 80 Kč
Studenti (do 26 let po předložení studijního průkazu) 80 Kč
registrace (je vázána na jednu návštěvu) 30 Kč

Registrační poplatek platí 1 rok od data zaplacení.

Knihovny v městských částech (Kojetín, Loučka, Straník, Žilina):

Dospělí 40 Kč
Děti do 15 let 20 Kč

Registrační poplatek platí 1 rok od data zaplacení.

UPOMÍNKY A SANKČNÍ POPLATKY:

Předupomínka (pouze e-mail) ZDARMA
1. upomínka 20 Kč
2. upomínka 40 Kč
3. upomínka 60 Kč
4. upomínka 100 Kč
5. upomínka 150 Kč

Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS):

Poštovné a balné za MVS (jeden dokument) 80 Kč
Poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a každý titul 20 Kč
Poštovné a balné pro žádající knihovny 50 Kč

OSTATNÍ POPLATKY:

Rezervace dokumentu - oznámení SMS, e-mail 10 Kč
Rezervace dokumentu - oznámení poštou 15 Kč

Poplatky za rezervování dokumentu se hradí včetně nezrušených a nevyzvednutých rezervací.

ZTRÁTY A NÁHRADY ŠKOD:

Vystavení nového čtenářského průkazu (poškození, ztráta) 20 Kč
Poškození čárového kódu 15 Kč
Ztráta, poškození knihy Náhrada ve výši plné ceny knihy + 60 Kč úhrada za zpracování
Ztráta, poškození knihy Dodání stejného titulu + 60 Kč úhrada za zpracování
Ztráta, poškození knihy Pořízení vázané brožované knihy (fotokopie) + 60 Kč úhrada za zpracování
Ztráta, poškození časopisu Náhrada ve výši plné ceny časopisu + 30 Kč úhrada za zpracování
Ztráta, poškození časopisu Dodání stejného titulu + 15 Kč úhrada čárového kódu
ZDARMA
Ztráta, poškození zvukových nosičů Náhrada ve výši plné ceny CD + 60 Kč úhrada za zpracování
Ztráta, poškození zvukových nosičů Dodání stejného CD + 60 Kč úhrada za zpracování
Ztráta nebo poškození obalu CD 10 Kč
Ztráta, poškození čtečky elektronických knih Řídí se smluvním vztahem při realizaci výpůjčky

O způsobu náhrady škody rozhoduje pracovník knihovny po dohodě se čtenářem.

SLUŽBY:

Tisk za 1 stránku A4 – černobílý text 3 Kč
Tisk za 1 stránku A4 – černobílé obrázky 5 Kč
Tisk za 1 stránku A4 – barevný text 7 Kč
Tisk za 1 stránku A4 – barevné obrázky 17 Kč
Tisk za 1 stránku A4 – kombinace barevných obrázků a textu 12 Kč
Kopírování 1 stránky A4 – černobílá kopie 3 Kč
Kopírování 1 stránky A3 – černobílá kopie 7 Kč
Internet ZDARMA
Vratná záloha za zapůjčení čtečky elektronických knih 1 000 Kč

Z historie:
Za počátek veřejného knihovnictví v Novém Jičíně je možné pokládat rok 1890. V tomto roce založila Moravsko-slezská beseda se sídlem v Praze knihovnu nazvanou pak jako Škodova knihovna. Hlavní skupinu čtenářů tvořili od počátků v r. 1890 až do konce okupace v r. 1945 dělníci, učni, řemeslníci a služebnictvo. Ti se také podíleli na řízení knihovny spolu se střední vyšší vrstvou a inteligencí.

Mluvíme-li však o minulosti české veřejné knihovny, musíme rozlišovat období Škodovy knihovny (1890—1918) a období Městské veřejné knihovny. Škodovu knihovnu nejprve spravovala Česká beseda, poté Národní jednota, která ji v některých svých záznamech označovala také za knihovnu ústřední. Škodova knihovna plnila funkci veřejné knihovny, byla totiž přístupná i pro nečleny spolku. V době vzniku měla pouze 200 svazků knih, z nichž se však některé dochovaly v novojičínské knihovně do dnešních dní. Roku 1895 vzrostla knihovna nákupy a dary a měla 660 svazků. Počátkem roku 1903 měla knihovna 887 svazků, byly zřízeny tři seznamy, a to podle jména autorů, oborů a dle názvu knihy. Čtenářům nebyl povolen volný výběr knih, směli si vybírat četbu pouze podle katalogů. Zajímavá je také zpráva o složení tehdejších čtenářů podle povolání: 1. řemeslníci, 2. dělníci, 3. služky a učni, nejmenší zastoupení bylo z řad pánů a dam vyššího vzdělání, ač pro ně byl výběr knih hojný. Knihy byly půjčovány vždy v neděli, návštěvnost v létě byla asi 20 čtenářů, v zimě pak 50 čtenářů. Knižní fond nadále rostl, a to zejména z darů čtenářů. V dubnu roku 1904 bylo v evidenci knihovny 1 075 svazků, 1 298 čtenářů si vypůjčilo 2 387 knih.

Z období 1910—1918 se dochovalo několik statistik a jiných zajímavých záznamů. V těchto letech byla velice aktivní Národní jednota s ústředím v Novém Jičíně, která se zasloužila o vzrůst knihovnictví i v malých obcích svého okrsku. Vzniká první tzv. putovní knihovna, která koluje mezi obcemi okrsku a jejíž fond byl čtenáři velmi využíván.
Období 1. světové války a vzrůstající národnostní i sociální útisk českého obyvatelstva ve městě negativně působily na činnost kulturních a vzdělávacích institucí, tedy i knihovny.

Po vzniku samostatného československého státu dochází k změnám v oblasti knihovnictví. Základní význam pro rozvoj veřejných knihoven měl první knihovnický zákon z r. 1919, který ukládal všem politickým obcím povinnost zřizovat veřejné knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou. V Novém Jičíně vzniká městská knihovna, jejímž základem byl knihovní fond bývalé Škodovy knihovny. Je tedy zřejmé, že minulost obou knihoven je propojená a na sebe navazující. I městskou knihovnu řídila Národní jednota, poté tuto funkci přebírá Okresní osvětový sbor. V průběhu 20. let se knihovna, i přes menší výkyvy, rozšiřovala. Knihovna fungovala i v době okupace a díky obětavým lidem se také tehdy podařilo zachránit velké množství knih.

Pro další vývoj veřejných knihoven byl důležitý rok 1959, kdy byl vydán zákon o jednotné soustavě knihoven, který ukázal cestu knihovnictví, a tou byla především spolupráce mezi všemi knihovnami, především však mezi knihovnami veřejně přístupnými. Okresní knihovna v Novém Jičíně pracovala jako středisková od 1. ledna 1968 a měla celkem 28 poboček. Centralizovaný systém v čele s Okresní knihovnou v Novém Jičíně existoval do roku 1992.

Počátkem 90. let dvacátého století měly celospolečenské změny podstatný vliv také na české knihovnictví. I přes výhody, který centralizovaný systém poskytoval, začaly mnohé knihovny z okresního systému vystupovat. Po ukončené delimitaci všech veřejných knihoven byla Okresní knihovna v Novém Jičíně k 31. prosinci 1993 zrušena. Transformace byla realizována formou „změny okresní knihovny na městskou knihovnu“. Došlo ke spojení s jinou kulturní institucí zřizovanou městským úřadem a stala se oddělením Městského kulturního střediska v Novém Jičíně, do kterého je organizačně začleněna dodnes.

Ze současnosti:

Od r. 2002 je Městská knihovna v Novém Jičíně každoročně pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem tzv. regionálních funkcí, které představují obdobu knihovnických služeb poskytovaných bývalými střediskovými knihovnami v 70. a 80. letech minulého století. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb v 82 knihovnách regionu Nový Jičín a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí. V roce 2002 zaznamenala Městská knihovna v Novém Jičíně významný mezník . Tím bylo stěhování do nových prostor historického objektu „Czeicznerova vila“, který byl postaven známým novojičínským stavitelem Josefem Blumem v roce 1910.

Karel Ferdinand Czeiczner, narozený v Novém Jičíně 6. listopadu 1850 v rodině se starou soukenickou tradicí, po studiu na nižší reálce v rodišti a na tkalcovské škole v Brně, převzal na počátku osmdesátých let 19. století od otce menší textilní továrnu na sukno, rozšířil ji a zmodernizoval. Sňatkem s dcerou továrníka Seiberta posílil své společenské postavení ve městě a v roce 1882 se stal členem městského zastupitelstva. Jako zastupitel, radní, člen stavební a finanční komise a krátce i jako starosta pracoval pro dobro města nepřetržitě až do roku 1918. Ferdinand Czeiczner si přál, aby dům sloužil po jeho smrti kulturním účelům.

Z důvodu hospodářské krize však jeho sen zůstal nenaplněn. Potomci prodali dům známé rodině Hückelů. Po druhé světové válce byla stavba konfiskována. V 50. letech minulého století zde byly umístěny jesle. Teprve přestavba vily pro potřeby městské knihovny v letech 2000—2001 vedla k naplnění Czeicznerova přání. Knihovna tím po mnoha letech získala dostatek místa pro práci moderní kulturní instituce a uživatelům knihovny se naskytly možnosti strávit chvíle v příjemném prostředí.

V městské knihovně na ulici Husova jsou umístěna oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro mládež, obě s mnoha místy ke studiu a přístupem k internetu zdarma. Součástí městské knihovny je i hudební oddělení, které se nachází v budově „Stará pošta“ na Masarykově náměstí v hudební kavárně. Kromě základních veřejných knihovnických a informačních služeb, které knihovna uživatelům poskytuje, nabízí veřejnosti, organizacím a školám mnoho kulturních a vzdělávacích akcí.

V současnosti Městská knihovna v Novém Jičíně eviduje 77 000 svazků, které jsou umístěny převážně v centrální budově a dále potom v pobočkách městské knihovny v integrovaných částech města — v Loučce, Kojetíně, Straníku a Žilině. Všechna oddělení i pobočky jsou plně automatizovány, čtenáři mají k dispozici katalogy knihovního fondu a vybrané knihovnické služby on-line. V knihovně je zaregistrováno cca 3 300 uživatelů, z toho 950 dětí do 15 let, ročně vykazuje knihovna přes 200 000 výpůjček.

Příjemné posezení najdete také na zahradě u knihovny. Dětské hřiště slouží k odpočinku a relaxaci nejen návštěvníků městské knihovny, ale také široké veřejnosti.

Fotografie stavby knihovny z roku 1890.

Fotografie stavby knihovny z roku 1890.

Fotografie stavby knihovny z roku 1890.

Fotografie stavby knihovny z roku 1890.

Fotografie stavby knihovny z roku 1890.

Městská knihovna

Husova 2
741 01 Nový Jičín
e-mail: knihovna@knihovnanj.cz
web:www.knihovnanj.cz

Vedoucí knihovny

Bc. Renáta Domoráková
tel.: + 420 737 225 171
e-mail: renata.domorakova@knihovnanj.cz

Oddělení katalogizace

Pavlína Loukotová
tel.:+420 793 927 879
e-mail: pavlina.loukotova@knihovnanj.cz

 

Oddělení pro dospělé

mobil: +420 734 528 219

Lenka Hanzelková
e-mail: lenka.hanzelkova@knihovnanj.cz

Magda Návratová
e-mail: magda.navratova@knihovnanj.cz

Lenka Petruželová
e-mail: lenka.petruzelova@knihovnanj.cz

Kateřina Zavadilová
e-mail: katerina.zavadilova@knihovnanj.cz

Oddělení pro děti a mládež

mobil: +420 734 645 539
e-mail: detske@knihovnanj.cz

Radmila Grofová
e-mail: radka.grofova@knihovnanj.cz

Mgr. Petra Výskalová
e-mail: petra.vyskalova@knihovnanj.cz

T-klub

e-mail: tklub@knihovnanj.cz
tel.: +420 737 027 438

Petr Krumpolc
e-mail: petr.krumpolc@knihovnanj.cz

Oddělení regionálních funkcí

Bc. Petra Jílková
tel.: +420 737 225 172
e-mail: petra.jilkova@knihovnanj.cz

René Lossmann
tel.: +420 737 225 173
e-mail: rene.lossmann@knihovnanj.cz

Bc. Václav Ovčačík
tel.: +420 793 927 869
e-mail: vaclav.ovcacik@knihovnanj.cz

Mgr. Beáta Plášilová
tel.: +420 793 927 869
e-mail: beata.plasilova@knihovnanj.cz

Radana Tomečková
tel.: +420 793 927 867
e-mail: radana.tomeckova@knihovnanj.cz

Jak začít?

– Registrujte se v naší knihovně
– Stáhněte si zdarma aplikaci Palmknihy pro telefony, tablety a čtečky se systémem Android nebo iOs
– V aplikaci se registrujte stejným e-mailem, kterým jste registrovani v knihovně

Jak si e-knihy/audioknihy vypůjčit?

– Přihlaste se do on-line katalogu knihovny
– Klikněte na tlačítko „Půjčit e-knihu/audioknihu“ u vámi vybraného titulu

Kde svou e-knihu/audioknihu najdete?

Po vypůjčení naleznete knihu v aplikaci Palmknihy v sekci „Moje e-knihy/audioknihy“ (za 31 dní se evýpůjčka sama vrátí)

Potřebujete poradit?

Vice o aplikaci najdete na www.palmknihy.cz/aplikace Nebo se ozvěte na knihovny@palmknihy.cz

Doporučujeme

Prohlédněte si web https://www.pujcovani-eknih.cz . Jedná se o fanouškovský nevládní neziskový zájmový projekt, který se věnuje e-knihám.

 

stáhněte si přihlášku

Oddělení pro dospělé čtenáře je umístěno v 1. patře budovy, je bezbariérové.

mobil: +420 734 528 219
e-mail: knihovna@knihovnanj.cz

Oddělení pro dospělé čtenáře nabízí:

K vypůjčení

beletrie
poezie
divadelní hry
detektivní ,sci-fi a fantasy literatura
odborná literatura z oblastí – psychologie, pedagogiky, ekonomie, lékařství, umění, historie , dále životopisy, jazykové slovníky a učebnice
turistické průvodce
cizojazyčná literatura
regionální literatura
zvukové knihy
elektronické čtečky knih
časopisy a denní tisk
informační materiály

Další služby

rezervace půjčeného titulu – telefonicky, elektronicky,ústně
prodloužení výpůjček – telefonicky, elektronicky, ústně
meziknihovní výpůjční služba – možnost zapůjčení literatury z jiných knihoven na území ČR, popř. za zahraničí
vyhledávání titulů v elektronickém katalogu knihovny Clavius
bibliografické a informační služby
kopírování, tisk, skenování
přístup na internet
rezervace internetové stanice – telefonicky, elektronicky, ústně
exkurze v knihovně – doba trvání 30 min. (exkurze po domluvě na tel.čísle 556 709 840, e-mail: knihovna@knihovnanj.cz)
kulturní a vzdělávací akce (přednášky, besedy, výstavy)
Podmínky poskytování služeb stanoví Knihovní řád

Služby pro zrakově postižené spoluobčany

půjčování zvukových knih ( CD, CD ve formátu MP3 )

Oddělení pro děti a mládež je umístěno v 2. patře budovy, je bezbariérové.

stáhněte si přihlášku
mobil: +420 734 645 539
e-mail: detske@knihovnanj.cz

Další služby

 • rezervace půjčeného titulu – telefonicky, elektronicky, ústně
 • prodloužení výpůjček – telefonicky, elektronicky, ústně
 • vyhledávání titulů v elektronickém katalogu knihovny Clavius
 • bibliografické a informační služby
 • kopírování, tisk
 • přístup na internet
 • besedy a knihovnické lekce

Nabídka akcí pro školy

Pro děti a učitele nabízíme dopolední besedy a knihovnické lekce na nejrůznější témata. Seznamujeme je se světem knih a literatury, soutěžíme, luštíme křížovky, připravujeme programy pro handicapované děti, nenásilnou formou chceme ukázat krásu čteného slova a vzbudit zájem o četbu.

Pro mateřské školy

Dům plný knih – první seznámení s knihovnou

Pro 1.stupeň ZŠ

 • 1.třída – Seznámení s knihovnou, pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor, prohlídka známých knih a časopisů
 • 2.třída – Orientace v knihovně, fond krásné literatury pro mladší školní věk
 • 3.třída – V knihovně si poradím – pojmy titulní list, obsah, rozdíl mezi krásnou a naučnou literaturou
 • 4.třída – Už si umím vybrat sám – řazení knih ,seznámení s on-line katalogem
 • 5.třída – Do knihovny pro zábavu a informace – orientace v oblasti naučné literatury, MDT-mezinárodní desetinné třídění

Pro 2.stupeň ZŠ

 • 6.třída – Hlava otevřená – historie a současnost knihovny, ON-LINE katalog, samostatné vyhledávání informací, MDT
 • 7.a 8.třída – Kdo hledá najde – práce s encyklopediemi, slovníky, internet
  9.třída – Služby knihovny v Novém Jičíně – činnost jednotlivých oddělení a úseků knihovny, přehled nabízených služeb například MVS, samostatné vyhledávání informací
 • O stodolovém mistru – pověsti našeho kraje
 • Nanebevzetí Karla Kryla – přiblížení života a díla slavného novojičínského občana Karla Kryla
 • Karel Hynek Mácha – život a dílo romantického básníka a prozaika. Prezentace formou projekce.
 • 9. třída a střední školy
  William Shakespeare jak ho neznáte – zajímavosti ze života a díla významného anglického básníka a dramatika.
 • Ernest Hemigway – prezentace o životě a díle

Prezentace formou projekce, délka 90 minut.
Všechny tyto akce trvají cca 45 minut a v případě zájmu objednávejte nejméně 1 týden předem u pracovnice oddělení pro děti a mládež Radmily Grofové osobně nebo telefonicky na čísle +420 556 785 174

tel.: +420 737 027 438

Nabízené služby

 • rezervace půjčeného titulu – telefonicky, elektronicky, ústně
 • prodloužení výpůjček – telefonicky, elektronicky, ústně
 • meziknihovní výpůjční služba – možnost zapůjčení literatury z jiných knihoven na území ČR
 • vyhledávání titulů v elektronickém katalogu knihovny Clavius
 • bibliografické a informační služby
 • kopírování, tisk, 3D tisk
 • přístup na internet
 • besedy a knihovnické lekce
 • možnost využití herní konzole xbox

 

Nabídka akcí pro školy

Pro děti a učitele nabízíme dopolední besedy a knihovnické lekce na nejrůznější témata. Seznamujeme je se světem knih a literatury, soutěžíme, luštíme křížovky, připravujeme programy pro handicapované děti, nenásilnou formou chceme ukázat krásu čteného slova a vzbudit zájem o četbu.

Nabídka Lekcí

 • Jan Ámos Komenský

Prezentace formou projekce, délka 40 minut.
Všechny tyto akce trvají cca 45 minut a v případě zájmu objednávejte nejméně 1 týden předem u pracovníka oddělení T-klubu Petra Krumpolce osobně nebo na e-mail petr.krumpolc@knihovnanj.cz.

 

Naše knihovna má pobočky v místních částech Kojetín, Loučka, Straník, Žilina.Tyto pobočky zajišťují dostupnost knihovnických služeb v daných obcích.

Pobočky Městské knihovny v Novém Jičíně se řídí tímto knihovním řádem.

Místní knihovna Kojetín

adresa: Kojetín č. 7, 741 01 Nový jičín
půjčovní doba: ST 16.00 – 18.00
kontaktní osoba: Jakub Rosa
e-mail knihovny: kojetin@knihovnanj.cz
On-line katalog (vstup)

Místní knihovna Straník

adresa: Straník č. 80, 741 01 Nový Jičín
půjčovní doba: ČT 17.00 – 19.00
kontaktní osoba: Ludmila Olbrichová
e-mail knihovny: stranik@knihovnanj.cz
On-line katalog (vstup)

Místní knihovna Loučka

adresa: Jubilejní 3, 741 01 Nový Jičín (ZŠ)
půjčovní doba: ČT 13.00 – 16.00 (v době letních prázdnin zavřeno)
kontaktní osoba: Hana Veverková
e-mail knihovny: loucka@knihovnanj.cz
On-line katalog (vstup)

Místní knihovna Žilina
adresa: Beskydská 138, 741 01 Nový jičín 
půjčovní doba: ÚT 14.00 – 17.00
kontaktní osoba: Blanka Perútková
e-mail knihovny: zilina@knihovnanj.cz
On-line katalog (vstup)

Sledujte naše webové stránky určené pro obsluhované knihovny:
oddělení regionálních funkcí Nový Jičín na Google Sites https://sites.google.com/view/rfknihovnanj

 

 

Regionální funkce knihoven jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. (*.pdf)

V Moravskoslezském kraji působí 400 knihoven poskytujících občanům veřejné knihovnické a informační služby (údaj z 06/2005). Jejich funkčnost je zajištěna systémem regionálních funkcí, které jsou specifikovány v § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Základním cílem regionálních funkcí je:
 • zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v Moravskoslezském kraji
 • vyrovnání rozdílu v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí
 • odstranění nežádoucích diferenciací v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Moravskoslezského kraje
 • zajištění dostatečné kvality poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (v souladu s oborovými standardy)
 • podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven
 • efektivní využití veřejných finančních prostředků

viz. Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji. (*.pdf)

Služby, které naše pověřená knihovna zajišťuje v rámci výkonu RF:
 • poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny
 • vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů
 • tvorba a oběh výměnných souborů
 • pomoc při revizi a aktualizaci KF základních knihoven provozovaných obcí
 • podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
 • zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředku obce
 • servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny

Odkaz na webové stránky Oddělení regionálních funkcí Nový Jičín: https://sites.google.com/view/rfknihovnanj

Seznam obsluhovaných knihoven ve formátu *.pdf: Seznam knihoven 2019_Nový Jičín

Podrobné a aktuální informace o knihovnách naleznete na ADR – Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Seznam obsluhovaných knihoven

 1. Městská knihovna Nový Jičín – MK Kojetín
 2. Městská knihovna Nový Jičín – MK Loučka
 3. Městská knihovna Nový Jičín – MK Straník
 4. Městská knihovna Nový Jičín – MK Žilina
 5. Místní knihovna v Albrechtičkách
 6. Místní knihovna v Bartošovicích
 7. Místní knihovna v Bernarticích nad Odrou
 8. Místní knihovna v Bílově
 9. Městská knihovna Bílovec
 10. Městská knihovna Bílovec – MK Bravinné
 11. Městská knihovna Bílovec – MK Lubojaty
 12. Městská knihovna Bílovec – MK Výškovice
 13. Místní knihovna v Bítově
 14. Obecní knihovna Bordovice
 15. Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm
 16. Městská knihovna Fulnek
 17. Městská knihovna Fulnek – MK Děrné
 18. Městská knihovna Fulnek – MK Lukavec
 19. Městská knihovna Fulnek – MK Stachovice
 20. Místní knihovna v Heřmanicích u Oder
 21. Obecní knihovna Hladké Životice
 22. Palackého pamětní knihovna – Obecní knihovna Hodslavice
 23. Místní knihovna v Hostašovicích
 24. Místní knihovna v Jakubčovicích nad Odrou
 25. Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou
 26. Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou – MK Blahutovice
 27. Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou – MK Hůrka
 28. Obecní knihovna v Jeseníku nad Odrou – MK Polouvsí
 29. Obecní knihovna Jistebník
 30. Obecní knihovna v Kateřinicích
 31. Městská knihovna Klimkovice
 32. Městská knihovna Kopřivnice
 33. Městská knihovna Kopřivnice – MK Lubina
 34. Městská knihovna Kopřivnice – MK Mniší
 35. Městská knihovna Kopřivnice – MK Vlčovice
 36. Městská knihovna Kopřivnice – pobočka Sever
 37. Městská knihovna Kopřivnice – pobočka DPS
 38. Místní knihovna v Kujavách
 39. Obecní knihovna v Kuníně
 40. Místní knihovna Libhošť
 41. Místní knihovna Lichnov
 42. Místní knihovna v Luboměři
 43. Místní knihovna v Mankovicích
 44. Obecní knihovna Mořkov
 45. Obecní knihovna v Mošnově
 46. Městská knihovna v Odrách
 47. Městská knihovna v Odrách – MK Kaménka
 48. Místní knihovna v Olbramicích
 49. Obecní knihovna v Petřvaldě (NJ)
 50. Obecní knihovna v Petřvaldě – MK Petřvaldík
 51. Městská knihovna Příbor
 52. Městská knihovna Příbor – MK Hájov
 53. Městská knihovna Příbor – MK Prchalov
 54. Místní knihovna v Pustějově
 55. Obecní knihovna v Rybí
 56. Knihovna Josefa von Eichendorffa (KIC Sněženka Sedlnice)
 57. Obecní knihovna ve Skotnici
 58. Obecní knihovna Slatina
 59. Obecní knihovna ve Spálově
 60. Obecní knihovna Starý Jičín
 61. Obecní knihovna Starý Jičín – MK Janovice (NJ)
 62. Obecní knihovna Starý Jičín – MK Jičina
 63. Obecní knihovna Starý Jičín – MK Petřkovice
 64. Obecní knihovna Starý Jičín – MK Heřmanice
 65. Obecní knihovna Starý Jičín – MK Starojická Lhota
 66. Městská knihovna Studénka
 67. Městská knihovna Studénka – pobočka Zámek
 68. Místní knihovna Suchdol nad Odrou
 69. Obecní knihovna v Šenově u Nového Jičína
 70. Městská knihovna ve Štramberku
 71. Městská knihovna ve Štramberku – pobočka DPS
 72. Obecní knihovna v Tiché
 73. Místní knihovna v Tísku
 74. Obecní knihovna v Trnávce
 75. Obecní knihovna v Trojanovicích
 76. Obecní knihovna Velké Albrechtice
 77. Místní knihovna Veřovice
 78. Obecní knihovna ve Vražném
 79. Obecní knihovna Vřesina (NJ)
 80. Obecní knihovna v Závišicích
 81. Místní knihovna ve Zbyslavicích
 82. Místní knihovna Ženklava
 83. Místní knihovna v Životicích u Nového Jičína

Nedílnou součást Městské knihovny je dětské hřiště umístěné v areálu.

Instagram
Facebook

Fotogalerie